Property management

Property menadžment predstavlja predviđanje i izvršavanje svakodnevnih zadataka potrebnih za pravilno funkcionisanje jedne komercijalne nekretnine, odnosno poslovnog objekta.

Planiranje

  • Vođenje računa o poslovnim planovima i ciljevima klijenta
  • Obaveštavanje o dešavanjima koje mogu da utiču na planove i ciljeve
  • Akcije za prevenciju posledica nepredviđenih dešavanja po planove i ciljeve
  • Predlozi za reviziju planova.

Izdavanje

  • Primopredaja prostora.
  • Kontrolisanje plaćanja.
  • Okončanje/raskid ugovora o zakupu.

Veza s zakupcima i podrška

  • Marketing.
  • Kontakti s agencijama za izdavanje.
  • Preliminarno pregovaranje o uslovima.
  • Sklapanje ugovora.

Administrativne usluge

  • Izrada Capex-a i Opex-a.
  • Sprovođenje tenderske procedure.
  • Nadzor investicionih radova na objektu.
  • Kontrola i prijem izvršenih radova na objektu.

Komercijalne usluge

  • Fakturisanje.
  • Računovođstvo i knjigovodstvo.
  • Optimizacija potrošnje energije.
  • Osiguranje.
  • Praćenje ugovora o zakupu.

 

Comments are closed.