Property management

Property menadžment predstavlja predviđanje i izvršavanje svakodnevnih zadataka potrebnih za pravilno funkcionisanje jedne komercijalne nekretnine, odnosno poslovnog objekta.

Planiranje

 • Vođenje računa o poslovnim planovima i ciljevima klijenta
 • Obaveštavanje o dešavanjima koje mogu da utiču na planove i ciljeve
 • Akcije za prevenciju posledica nepredviđenih dešavanja po planove i ciljeve
 • Predlozi za reviziju planova.

Izdavanje

 • Primopredaja prostora.
 • Kontrolisanje plaćanja.
 • Okončanje/raskid ugovora o zakupu.

Veza s zakupcima i podrška

 • Marketing.
 • Kontakti s agencijama za izdavanje.
 • Preliminarno pregovaranje o uslovima.
 • Sklapanje ugovora.

Administrativne usluge

 • Izrada Capex-a i Opex-a.
 • Sprovođenje tenderske procedure.
 • Nadzor investicionih radova na objektu.
 • Kontrola i prijem izvršenih radova na objektu.

Komercijalne usluge

 • Fakturisanje.
 • Računovođstvo i knjigovodstvo.
 • Optimizacija potrošnje energije.
 • Osiguranje.
 • Praćenje ugovora o zakupu.

 

Comments are closed.