Facility management

Facility menadžment predstavlja koordinaciju ljudskih resursa, znanja i veština, opreme i operativnih aktivnosti u realnom radnom okruženju, na svakodnevnim zadacima održavanja i upravljanja jednog poslovnog objekta.

Facility Menadžment je interdisciplinarna oblast koja prati jedan objekat od njegovog početka pa do kraja, kroz sve faze njegovog životnog veka.

•        Definisanje potreba korisnika

•        Odluka i projektovanje

•        Izgradnja

•        Korišćenje / održavanje

•        Preispitivanje i odluka

Cilj je da se smanje/optimizuju trenutni troškovi; poveća investiciona vrednost objekta novim ulaganjima kroz investiciju generisanu uštedama u postojećem sistemu poslovanja; podigne nivo usluge i okruženja i samim tim poveća vrednost koju dobija vlasnik; omogući fokusiranje firme na samu srž njenog delovanja.

 

 

Comments are closed.