PPZ USLUGE

Kompanija Interfam je sertifikovana kompanija u pogledu održavanja i servisiranja protiv požarnih sistema, kao što su:

  • Sistem za automatsku detekciju i dojavu požara.
  • Sistema za gašenje požara raspršenom vodom – sprinkler.
  • Hidrantske mreže.
  • Protiv požarnih aparata.
  • Sistema za detekciju ugljen monoksida.
  • Ventilatora za nadpritisak i odimljavanje.
  • Protiv požarnih klapni.
  • Protiv panične rasvete.
  • Protiv požarnih vrata.

 

sprinkler

Comments are closed.