Naš tim

Dušan Kukavica

Izvršni Direktor

Izvršni direktor kompanije Interfam od juna 2017. Istovremeno obavlja funkciju izvršnog direktora nemačke kompanije GU – BKS d.o.o. Prethodno je bio na poziciji regionalnog menadžera firmi Sandvik Saws&Tools odnosno Bahco Tools International za područje Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije gde je radio na poslovima strateškog planiranja i pozicioniranja kompanije. Iskusni profesionalac sa preko 15 godina iskustva na polju upravljanja komapanijama. Završio Mašinski fakultet u Beogradu, magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a na poznatom francuskom univerzitetu HEC stekao diplomu Executive Master of International Economy.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ana Njegovan

Asistent Direktora

Diplomirani Inženjer Građevine (Visoka Građevinsko-geodetska škola Beograd), u kompaniji Interfam je od 2006 godine, angažovana kao lični asistent direktora. Ana je komunikativna i posvećena poslu, sistematična u obavljanju svojih dužnosti učestvuje u organizaciji poslovanja kompanije.

ana.njegovan@interfam.rs

T: +381 11 6149 108

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nikola Novaković

Zamenik Direktora

Diplomirani inženjer menadžmenta (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad) sa 10 godina iskustva u kompaniji Interfam na poslovima upravljanja i održavanja komercijalnim objektima, analizama poslovanja i tržišta, tenderskim procedurama, kreiranju budžeta i radu sa klijentima.

nikola.novakovic@interfam.rs

T: +31 11 6149 114

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Miodrag Bubalo

Glavni inženjer

Diplomirani inženjer elektrotehnike (Elektrotehnički fakultet u Beogradu) sa preko 20 godina iskustva na izgradnji i održavanju elektroenergetske instalacije niskog napona i sistema za rezervno i besprekidno napajanje. Miodrag poseduje licencu za projektovanje elektro-instalacija niskog i srednjeg napona, kao i položen ispit posebne obuke iz oblasti zaštite od požara.

miodrag.bubalo@interfam.rs

T: +381 11 6149 108

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jovan Orlović

Inženjer održavanja

Inženjer procesne tehnike i termotehnike (Tehnikum Taurunum, Beograd/Zemun) sa preko 8 godina iskustva u polju proizvodnje, eksploatacije i održavanja objekata. U kompaniji Interfam je od 2016. godine i trenutno rukovodi tehničkim timom na Poslovnom Centru Nis u Novom Sadu.

jovan.orlovic@interfam.rs

T:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nataša Kožul

Koordinator administrativno-finansijskih poslova

Sa velikim iskustvom u administrativno-ekonomskim poslovima, Nataša je u kompaniji Interfam od 2007 godine. Trenutno je angažovana na administrativno- finansijskim poslovima kao i na poslovima iz domena ljudskih resursa. Pre Interfam-a, Nataša je bila deo maloprodajne MPC Holding – Entrix grupacije.

natasa.kozul@interfam.rs

T: +381 11 6149 115

Comments are closed.