Skip to content Skip to footer

Property management

Property menadžment predstavlja predviđanje i izvršavanje svakodnevnih zadataka potrebnih za pravilno funkcionisanje jedne komercijalne nekretnine, odnosno poslovnog objekta.

Planiranje

 • Vođenje računa o poslovnim planovima i ciljevima klijenta
 • Obaveštavanje o dešavanjima koje mogu da utiču na planove i ciljeve
 • Akcije za prevenciju posledica nepredviđenih dešavanja po planove i ciljeve
 • Predlozi za reviziju planova

Izdavanje​

 • Primopredaja prostora
 • Kontrolisanje plaćanja
 • Okončanje/raskid ugovora o zakupu

Veza sa kupcima i podrška

 • Marketing
 • Kontakti s agencijama za izdavanje
 • Preliminarno pregovaranje o uslovima
 • Sklapanje ugovora

Komercijalne usluge

 • Fakturisanje
 • Računovodstvo i knjigovodstvo
 • Optimizacija potrošnje energije
 • Osiguranje
 • Praćenje ugovora o zakupu

Administrativne usluge

 • Izrada Capex-a i Opex-a
 • Sprovođenje tenderske procedure
 • Nadzor investicionih radova na objektu
 • Kontrola i prijem izvršenih radova na objektu
Newsletter Sign Up